SuomiEnglantiVenäjä
 

REKISTERISELOSTE


Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Laatimispäivä: 26.2.2014


1. Rekisterinpitäjä

Zander Port Oy / Koli Spa Lotus
Laajalahdentie 2, 83960 Koli, Lieksa

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. +358 44 7900070, ma-pe 9-17, tai info@kolispa.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Olga Trishkina, osoite: Laajalahdentie 2, 83960 Koli, Lieksa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. +358 44 3000 040

 

3. Rekisterin nimi

Zander Port Oy / Koli Spa Lotus


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Zander Port Oy / Koli Spa Lotus kylpylän ja loma-asuntojen kerättyjä asiakastietoja käytetään markkinointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeen tilaajarekisterin tietoja käytetään palvelun toteuttamiseen ja Zander Port Oy / Koli Spa Lotus kylpylän ja loma-asuntojen markkinointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjeen tilaajista ja Zander Port Oy / Koli Spa Lotus kylpylän ja loma-asuntojen asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: Tilaajan etu- ja sukunimi, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, hotellipakettien kiinnostusten kohteet.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Rekisteriä säilytetään lukitussa toimistossa.
Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Zander Port Oy / Koli Spa Lotus, Laajalahdentie 2, 83960 Koli, Lieksa

Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Zander Port Oy / Koli Spa Lotus & Cottages toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Zander Port Oy / Koli Spa Lotus & Cottages toimistoon. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää ym. osoitteeseen virheen korjaamista koskevan pyynnön.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Atk laitteisto on suojattu ajantasalla olevalla virustorjuntaohjelmalla, tietovarkauksien estämiseksi. Tietokoneen käyttö edellyttää käyttäjältä salasanalle kirjautumista atk-tiedostoihin.
Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Zander Port Oy / Koli Spa Lotus, Laajalahdentie 2, 83960 Koli, Lieksa

Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Zander Port Oy / Koli Spa Lotus toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Zander Port Oy / Koli Spa Lotus & Cottages toimistoon. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää ym. osoitteeseen virheen korjaamista koskevan pyynnön.